Wyposażenie kontraktowe – wykonane projekty hoteli.